Όροι χρήσης

H Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων / Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής
ΔΑΜΕΕΠ) προσφέρει προς χρήση την Ψηφιακή Έκθεση «Ἱστορίης ἀπόδεξις» (στο
εξής ΨΕ) στη διαδικτυακή της πύλη υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο
επισκέπτης/χρήστης της ΨΕ καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε
επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών της ΔΑΜΕΕΠ, μόνο εφόσον τους
αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Οι
παρόντες όροι χρήσης, μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στην ΨΕ στη διαδικτυακή πύλη της ΔΑΜΕΕΠ. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη.
 2. H ΔΑΜΕΕΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της ΨΕ στη διαδικτυακή της πύλη. Παρόλα αυτά, η ΔΑΜΕΕΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ΨΕ στη διαδικτυακή της πύλη από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής και από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή.
 3. H ΔΑΜΕΕΠ δεν εγγυάται ότι η διαδικτυακή πύλη ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων η ΨΕ τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/ χρήστης.
 4. H ΔΑΜΕΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικής της ΨΕ στη διαδικτυακή της πύλη (από συνδέσμους – links).
 5. Εκτός των αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα εικόνων τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ΨΕ, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, video, κλπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΔΑΜΕΕΠ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ΨΕ.
 6. H ΔΑΜΕΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της διαδικτυακής της πύλης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.
 7. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΨΕ στη διαδικτυακή πύλη της ΔΑΜΕΕΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 8. Αν κατά την περιήγησή του ο επισκέπτης εντοπίσει σφάλματα ή δυσλειτουργίες, παρακαλείται να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση teme.dmeep@culture.gr.

Δικαιώματα (Copyright© ) Εικόνων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

με την άδειας χρήσης Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)

Δικαιώματα (Copyright©) εικόνων Εξωτερικών Συνεργατών

 • Photography Archive of the Ancient Ostia Archaeological Park
 • Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
 • Musée du Louvre
 • Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
 • Anubis editions - Graphic Novels
 • Πολεμικό Ναυτικό
 • ΕΛΤΑ
 • Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
 • Τράπεζα της Ελλάδος
 • Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη
 • 2016-2018 Αρχείο Καβάφη, Ίδρυμα Ωνάση

Για βέλτιστη εμπειρία
περιήγησης γυρίστε
οριζόντια την οθόνη

For optimal browsing
experience please rotate
your device