Σχετικά με εμάς

Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

H Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ως ενιαία πλέον Διεύθυνση με πέντε τμήματα –βάσει του ισχύοντος Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού– με το σύνολο και το εύρος των δράσεών της, υποστηρίζει, συντονίζει και προβάλλει τα Αρχαιολογικά Μουσεία της χώρας, επιδιώκει την βέλτιστη ανάδειξη και αξιοποίηση των μουσειακών συλλογών τους, την εξασφάλιση και σωστή οργάνωση των αρχαιολογικών αποθηκών, προωθεί την επιστημονική έρευνα και μαζί την εξωστρέφεια με την διοργάνωση πολυάριθμων αρχαιολογικών εκθέσεων στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, υποστηρίζοντας ενεργά διευρυμένες συνέργειες.

Επικοινωνια

Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Τμήμα Εκθέσεων

Ιστοσελίδα

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

teme.dmeep@culture.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 10 677, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3321 707, 210 3321 735, 210 3321 747

Για βέλτιστη εμπειρία
περιήγησης γυρίστε
οριζόντια την οθόνη

For optimal browsing
experience please rotate
your device