Αρχική

Για βέλτιστη εμπειρία θέασης ενεργοποιήστε τον ήχο

Η έκθεση «ʿΙστορίης ἀπόδεξις» υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο των συνεργειών και της διασύνδεσης Μουσείων, με σκοπό να εισάγει τον επισκέπτη εννέα συνεργαζόμενων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ατμόσφαιρα των ιστορικών γεγονότων και τον ψηφιακό επισκέπτη σε μια εμπλουτισμένη ψηφιακή εμπειρία.

Η ψηφιακή μεταγραφή της έκθεσης αποτελεί μια νέα δράση της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον τομέα της μουσειακής εκπαίδευσης και πρόσβασης, χωρίς περιορισμούς στο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας.

Κεντρική ιδέα της έκθεσης αποτελεί η παρουσίαση της ιστορικής αφήγησης, όπως αυτή συγκροτείται από τη μελέτη των πηγών, κειμένων και επιγραφών, από τις έρευνες πεδίου, τις ανασκαφές και τα κινητά ευρήματα που αυτές έφεραν στο φως.

Συνδυάζοντας τα τεκμήρια αυτά, ακόμα και μικρά σπαράγματα ασήμαντα σε πρώτη ματιά, μπορούμε να ανασυνθέσουμε τα γεγονότα, να σκιαγραφήσουμε την ατμόσφαιρα της εποχής, να αναπλάσουμε τη συνολική εικόνα της σύγκρουσης των δύο κόσμων, Ανατολής και Δύσης, που καθόρισε τον ρου της Ιστορίας.

ΠΕΡΙΗΓΗΘΕIΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Επιλέξτε μία ενότητα της έκθεσης

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Επιλέξτε μία ενότητα για να δείτε τις μάχες και το χρονολόγιο των Περσικών Πολέμων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Για βέλτιστη εμπειρία
περιήγησης γυρίστε
οριζόντια την οθόνη

For optimal browsing
experience please rotate
your device